Hệ thống Nhà hàng

Thực đơn hấp dẫn của nhà hàng có tới hơn 150 món ăn chuẩn vị Việt Nam sẵn sàng cho bạn lựa chọn

Phú Mỹ Hưng – Quận 7

Singapore: Balestier Outlet

Singapore: Hotel Boss Outlet

Singapore: Bugis

Singapore: Downtown East Address